מתכלים לתרביות תאים

קטגוריות מוצרים
EasY Flask 25 v/c
EasY Flask 25 v/c
מק"ט: BS-165340 פלסקים לתרביות תאים נפח 250 מ"ל חברת
TC MicroWell 96F
TC MicroWell 96F
פלטות 96 תאים לגידול תאים Well Plates with Lid 167008 / 25382-342 is part of a wide selection of Nunc High cell culture products
נייר אוטוקלב סימון
נייר אוטוקלב סימון
BS-N50 סרט נייר מדבקה אוטוקלב עם סימון
כפפות סנגר
כפפות סנגר
מק"ט: B-S-897 כפפות חד פעמיות -לטקס ,סנגר
להבי ניתוח
להבי ניתוח
מק"ט: Z-985 להבי ניתוח חדפעמי סטרילי
כיסוי פלטה
כיסוי פלטה
מק"ט: M-985 כיסוי פלטות אליזה
טיפים לא סטריליים
טיפים לא סטריליים
מק"ט : Z-T-434 טיפים לא סטריליים
פלסקים לגידול פלסטיק 1000 מ"ל
פלסקים לגידול פלסטיק 1000 מ"ל
מק"ט : BS-111 פלסקים לגידול פלסטיק 1000 מ"ל
אפנדורפים
אפנדורפים
מקט: M-E-911 אפנדורפים